Q-factor

De Q-factor of quality-factor is een eenheidloos getal. Het getal geeft aan in welke mate een systeem natrilt bij een bepaalde frequentie als het muzieksignaal plotseling start en/of stopt. Dit getal wordt meestal gebruikt bij de resonantiefrequentie van een systeem. Als b.v. de Q-factor van een systeem het getal 2 is, betekent het ook dat het systeem bij de resonantiefrequentie 2 maal zoveel energie afgeeft. Een getal van 0,5 (de helft van de energie) is per definitie non-resonant en geeft dus geen extra kleuring van het signaal. Het begrip Q-factor komt als zodanig veel vaker voor bij materiële dingen.

Een minder goede lens die beter rood doorlaat dan de andere kleuren zal een roodzweem op de foto´s geven. De Q-factor voor de rode lichtfrequentie is dus te hoog. Zo zal  een formule I racewagen beslist een veersysteem hebben met een Q-factor van 0,5 (maximaal contact met de weg) en een oude Amerikaanse nadeinende ´slee` een véél hogere (>2). Vaak kan men materialen herkennen doordat er dominante frequenties zijn. Als met een vork op een glas wordt getikt hoort men metaal en glas. Voor die typische 'glas- en metaalfrequenties' zijn de Q-factoren hoog.

terug naar het Translator verhaal