Pavane

laag: 2x17cm - Vifa P17WJ

midden: elektrostaat in eigen beheer vervaardigd

hoog: elektrostaat in eigen beheer vervaardigd

 

scheidingsfilter: 6 dB/octaaf - faselineair

scheidingsfrequenties: 470 en 1200 Hz

impedantie: 4 Ohm (minimaal)

Q-factor: 0,5

belastbaarheid: 100W RMS

frequentiebereik: 40-22.000 Hz

afmetingen hxbxd: 130x24x10cm, basis 24x24cm

gewicht: 9 kg

gebouwd van 1992-1998

 

 

 

tekst fabrikant:

 

De ‘Pavane’ bestaat uit een combinatie van twee verschillende weergaveprincipes.
Voor de midden- en hogetonen wordt gebruik gemaakt van twee elektrostatische weergevers en voor de weergave van de lage tonen worden twee dynamische eenheden toegepast. De Pavane is dus een zogenaamde ‘hybride’ luidspreker.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Pavane was: het gebruik maken van de superieure eigenschappen van elektrostatische eenheden voor de weergave van midden- en hoge tonen.
Omdat deze eenheden aan de door Translator gestelde eisen moesten voldoen, worden zij door Translator geheel in eigen beheer vervaardigd.

Om een heel nauwkeurig muziekbeeld te krijgen, dus precieze plaatsing van stemmen en instrumenten, kon geen gebruik gemaakt worden van ‘full range’ elektrostaten. Om lage frequenties te kunnen weergeven moeten deze noodzakelijkerwijs groot zijn (1,5 tot 2 meter hoog). Deze grote eenheden hebben als nadeel dat er een tijdsverschil is tussen de frequenties, die op verschillende hoogte van de weergever worden afgestraald. Daardoor ontstaan er vooral bij de hoge frequenties zogenaamde fasefouten, die een nauwkeurig muziekbeeld nadelig beïnvloeden. Gekozen werd dus voor een eenheid met kleine afmetingen. Omdat het voor kleine elektrostaten niet mogelijk is lage frequenties weer te geven, is voor de laagweergave gebruik gemaakt van conventionele dynamische eenheden.

Veelal wordt bij de laagweergave bij elektrostatische weergevers verzorgd door een lagetonen-eenheid in een aparte behuizing onder de elektrostaat. Deze benadering lost wel het probleem van de weergave van lage tonen op, maar zorgt ook voor een ander probleem. Ten eerste is het karakter (afstraalgedrag) van een kast met een lagetonen-eenheid heel anders dan het karakter van een elektrostatische eenheid. De laatste is namelijk een zogenaamde dipoolstraler, terwijl een kast met een lagetonen-eenheid dat niet is.
Een dipoolstraler is een eenheid die alleen naar voor- en achterzijde van de eenheid energie afgeeft, terwijl een conventioneel laagsysteem de energie rondom afstraalt. De combinatie van deze twee karakters levert een grillig frequentieverloop op in het overgangsgebied tussen hoog- en laagweergave. Dit veroorzaakt luistermoeheid.
Ten tweede is het niet eenvoudig en dus kostbaar om een kast voor de lagetonen-eenheid te fabriceren die geen natrileffecten heeft (kastkleuring) heeft. Dat zou niet in overeenstemming zijn met het neutrale karakter van een elektrostaat. Daarom is bij de Pavane gekozen voor een lagetonensysteem met hetzelfde karakter als dat van een elektrostatische eenheid, namelijk een dipoolweergever. Deze laagweergevers worden zonder kast toegepast.


Translator is er in geslaagd om een combinatie te ontwikkelen van laagweergevers met elektrostaten, zonder kast en met behoud van laagweergave. Door het gebruik van eenvoudige scheidingsfilter-techniek en door de afwezigheid van kastkleuring wordt een bijzonder homogeen geluidsbeeld gecreëerd met precieze diepte-informatie.

Bij de recensies is een uitgebreide beschrijving van de Pavane opgenomen afkomstig uit het boek 'Elektrostatische weergevers-zelf bouwen of zelf kopen', geschreven door E. Fikier, uitgegeven door Elektuur, ISBN 90-5381-029-03, eerste druk 1993.